Ocal polskość
nad Niemnem!

  • Ponad 300 tys. Polaków na Białorusi!
  • Tylko 13 tys. polskich dzieci uczy się języka ojczystego…
  • Polskość może całkowicie zaniknąć już w kolejnym pokoleniu!!!

NAD NIEMNEM NADAL BIJĄ TYSIĄCE POLSKICH SERC – NIESTETY POLSKOŚĆ ZANIKA W DRAMATYCZNYM TEMPIE!

POLSKOŚĆ
NAD NIEMNEM DZIŚ

Czy wiesz, że polską narodowość deklaruje niemal 300 tys. obywateli Białorusi, natomiast polskie korzenie ma ponad 1 mln mieszkańców tego kraju?

To najliczniejsza polska wspólnota na Wschodzie!

POSTĘPUJĄCE ZANIKANIE POLSKOŚCI...

Niestety w ciągu ostatnich 20 lat liczba Polaków nad Niemnem zmniejszyła się o 30%!

A w języku ojczystym rozmawia się już tylko w 5% polskich domów

O co jest przyczyną tego zjawiska? Brak dostępu do polskiego szkolnictwa!!!

ZNIKOMY DOSTĘP DO POLSKICH SZKÓŁ...

Polskie dzieci i młodzież w wieku szkolnym:około 100 tys. uczniów
Przedszkola państwowe z językiem polskim:brak
Szkoły państwowe z nauczaniem w języku polskim:912 uczniów
Język polski jako przedmiot w szkołach państwowych:513 uczniów
Język polski jako zajęcia dodatkowe w szkołach państwowych:5279 uczniów
Polskie szkoły społeczne i parafialne – po lekcjach w szkole państwowej7202 uczniów
Polscy nauczyciele316 nauczycieli (tylko 30% z wykształceniem polonistycznym)
Studia polonistyczne na białoruskich uniwersytetach:brak

(źródło: dane Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi)

Co gorsza, polscy nauczyciele i społecznicy, zebrani na VI Forum Oświaty Polskiej na Białorusi, ostrzegają, że:

za kilka lat może zaistnieć sytuacja, jak w czasach ZSRR, kiedy w żadnej szkole państwowej na Białorusi nie będzie wykładany język polski.

POLSKIE SZKOłY SPOŁECZNE
JEDYNĄ NADZIEJĄ DLA POLSKOŚCI NAD NIEMNEM!

Logo-PMS-960x640

Najważniejszą organizacją prowadzącą polskie szkolnictwo nad Niemnem jest Polska Macierz Szkolna na Białorusi

Organizację założył w Grodnie 100 lat temu (24 grudnia 1918) polski działacz społeczny, ks. kanonik Antoni Kuryłowicz. W 1948 r. władze ZSRR zlikwidowały ostatnią polską szkołę w Grodnie oraz wszystkie polskie organizacje społeczne. W 1996 r. Polska Macierz Szkolna na Białorusi została reaktywowana, aby podtrzymywać polskość kolejnych pokoleń.

W szkołach społecznych prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną uczy się łącznie ponad 3000 polskich dzieci i młodzieży.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA PROWADZI 
8 POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

Polska Macierz Szkolna prowadzi polskie Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie oraz polskie grupy szkolne w Brześciu, Pińsku, Słonimiu, Wołożynie, Wilejce, Brasławiu i Mińsku. Uczniowie uczęszczają do polskich szkół społecznych dopiero po godzinach lekcyjnych, odbytych w białoruskiej szkole państwowej.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA WSPIERA NAUCZANIE 
W 3 POLSKOJĘZYCZNYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH

Na terenie Białorusi funkcjonują 3 szkoły państwowe z nauczaniem w języku polskim: szkoła średnia nr 36 w Grodnie, szkoła średnia nr 8 w Wołkowysku i szkoła podstawowa nr 9 w Brześciu. Polska Macierz Szkolna wspiera pracujących tam polskich nauczycieli m.in. poprzez przygotowywanie tłumaczeń białoruskich podręczników na język polski.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA WSPIERA LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO 

W kilku szkołach państwowych na Grodzieńszczyźnie język polski jest nauczany jako przedmiot (język obcy) a w kilkudziesięciu jako zajęcia dodatkowe (fakultatywne). Polska Macierz Szkolna wspiera polskich nauczycieli, prowadzących nauczanie języka ojczystego w tych formach, m.in. poprzez warsztaty i szkolenia.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA PIELĘGNUJE POLSKĄ KULTURĘ NAD NIEMNEM

Polska Macierz Szkolna organizuje obchody polskich świąt narodowych i religijnych, festiwale piosenki polskiej, wydarzenia promujące kulturę polską, bale maturalne polskiej młodzieży itp.

POLSKIE LICEUM SPOŁECZNE W GRODNIE

2000 MIEJSC
- WCIĄŻ NIE WYSTARCZY
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Polska Macierz Szkolna od 1996 r. prowadzi polskie Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Zajęcia odbywają się w systemie 2-zmianowym oraz w weekendy, a klasy liczą ponad 30 osób, ale nawet to nie wystarcza, żeby wszyscy młodzi Polacy mogli uczyć się języka ojczystego i rodzimej historii!!!

NOWE SALE LEKCYJNE
W POLSKIM LICEUM SPOŁECZNYM W GRODNIE POTRZEBNE OD ZARAZ!

Aby zapewnić dostęp do nauczania w języku ojczystym pozostałym polskim dzieciom i młodzieży Polska Macierz Szkolna rozpoczyna rozbudowę budynku Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Horodniczańskiej 40 w Grodnie o nowe sale lekcyjne.

pomóż rozbudować szkołę
dla polskiej młodzieży w Grodnie!

Dotychczasowe wsparcie Darczyńców Centrum Życia i Rodziny pozwoli w pełni wyposażyć 3 sale lekcyjne w nowe:

 tablice multimedialne

 ławki

 krzesła.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali nawet najmniejszy datek, by ocalić polskość nad Niemnem!

Polska Macierz Szkolna wciąż jednak potrzebuje naszego wsparcia.

30 000 zł

pozwoli na:

 wstawienie drzwi i okien w nowym skrzydle budynku

 wyposażenie nowej biblioteki w niezbędne regały

prosimy o pomoc
polskiej młodzieży w Grodnie!

Centrum Życia i Rodziny 2019

Close Menu

Złóż życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków na Wschodzie (2 maja) dla Rodaków nad Niemnem!

Twoje życzenia z okazji z okazji święta Polaków na Wschodzie - przekażemy nauczycielom, młodzieży i rodzicom polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Złóż życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków na Wschodzie (2 maja) dla Rodaków nad Niemnem!

Twoje życzenia z okazji z okazji święta Polaków na Wschodzie - przekażemy nauczycielom, młodzieży i rodzicom polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Złóż życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków na Wschodzie (2 maja) dla Rodaków nad Niemnem!

Twoje życzenia z okazji z okazji święta Polaków na Wschodzie - przekażemy nauczycielom, młodzieży i rodzicom polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Złóż życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków na Wschodzie (2 maja) dla Rodaków nad Niemnem!

Twoje życzenia z okazji z okazji święta Polaków na Wschodzie - przekażemy nauczycielom, młodzieży i rodzicom polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Złóż życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków na Wschodzie (2 maja) dla Rodaków nad Niemnem!

Twoje życzenia z okazji z okazji święta Polaków na Wschodzie - przekażemy nauczycielom, młodzieży i rodzicom polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.